• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Van controle naar samenwerken

Gepubliceerd op: 11-11-2020

Van controle naar samenwerken

Controleren doe je als horecaondernemer om grip te houden. Je ontdekt zo fouten al bijna voordat ze zijn gemaakt. Controle geeft vaak een fijn gevoel. Maar is controle wel zo effectief en levert het niet meer stress op dan duidelijkheid? Monitoren en werknemers laten leren van fouten, werkt meer doeltreffend.

Controleren met een doel

Er zijn verschillende manieren en redenen om controles uit te voeren.
Uiteraard is het belangrijk om bepaalde controles te verrichten. Wat belangrijk is bij het uitvoeren van een controle is het doel hiervan: wat controleer je en met welk doel?

Als je controleert om fouten te vinden, ben je je aan het focussen op negativiteit.
Bij het vinden van een fout zal het vervolg daarop nooit verder gaan dan het aanspreken van de aanstichter en/of verantwoordelijke. Als je controleert om verbeterpunten te vinden, zoek je nog steeds naar fouten of vergissingen maar wel met het doel deze te verbeteren. De beste reden voor controle is om te weten wat er binnen je horecabedrijf gebeurt zonder daarbij een focus te hebben op fouten, vergissingen of verbeterpunten.

Stress door overcontrole

Als je een keer controleert of een bepaalde taak goed uitgevoerd is, zal je daar niemand over horen, maar controle slaat vaak door en wordt dan bijna dwangmatig. Je kan je voorstellen dat als controle een dagelijkse routine en een vast onderdeel van je werkpatroon wordt, dat dit veel stress oplevert. Bedenk goed dat als jij stress hebt, dit zijn weerslag heeft op andere mensen. Dat gaat verder dan alleen de perso(o)n(en) die je controleert, maar werkt ook door naar bijvoorbeeld je partner, kinderen en leveranciers.

Monitoren

Daarom wil ik hier graag een nuance aanbrengen en een lans breken voor monitoren. In plaats van controleren met als doel om fouten te ontdekken, houd je bij het monitoren het proces meer in de gaten.
Je volgt het grotere geheel. Door niet direct in te grijpen als je fouten signaleert, geef je jouw mensen de gelegenheid om zelf hun fouten maar ook hun successen te laten inzien en hierop te reageren.

Hoe mooi is het bijvoorbeeld om als horecaondernemer tijdens het monitoren erachter te komen dat een bepaald aandachtsgebied veel professioneler wordt uitgevoerd dan verwacht of dat de resultaten beter uitpakken dan de vastgestelde prognoses. Als je gericht bent op het controleren op fouten, vergissingen en aandachtspunten zouden deze bevindingen nooit de juiste aandacht krijgen en dat is zonde!

Uiteraard is het belangrijk om altijd te streven naar beter. Juist daarom is het van belang om aandacht te schenken aan
alle positieve gebeurtenissen binnen je horecabedrijf. Daarbij komt dat als je je medewerkers in hun kracht zet, zij zelf ook
zullen streven naar verbeteringen.

Coachen is het toverwoord

Ik ben er van overtuigd dat iedere medewerker op zijn manier zijn of haar werk goed wil doen en verbeteren waar nodig. Als je mensen hun roadmap naar beter laat volgen, komt hier sneller en meer resultaat uit dan wanneer je er bovenop gaat zitten en continue wijst op wat beter moet. Van dat laatste worden medewerkers onzeker en juist dan gaan ze fouten maken. Het toverwoord is en blijft coachen. Dus laat mensen
zelf zorgen voor ontwikkeling en breng hier enige sturing in aan door
te coachen.

Een samenwerker is samen sterker

Samenwerken is dus belangrijk en levert veel op. Een quote die ik graag gebruik in dit verband is: ‘Een samenwerker is
samen sterker’.

Als mensen overleggen, discussiëren en hun eigen plannen uitwerken, ontstaan vaak de beste ideeën en stijgt de motivatie en productiviteit van deze mensen enorm.

Door een goede samenwerking tussen de eigenaar / manager en de medewerkers, ontstaat een betere arbeidsverhouding en onderling begrip, maar bovenal de wil om te verbeteren. Om te kunnen bepalen of te overleggen in een discussie of uitgewerkte plannen hun vruchten afwerpen, gaan medewerkers zelf controleren.

 

Deel dit artikel