• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Van functie naar rol

Gepubliceerd op: 09-10-2020

Laat traditionele functie-omschrijvingen los

Je hebt in jouw horecabedrijf een waanzinnig creatieve kok. Hij is gepassioneerd, kritisch en geliefd
bij zijn collega’s. Maar hij heeft wel dyscalculie: moeite met rekenen en cijfermatige analyses. 
 
Op een dag gaat jouw chef-kok die bijna 40 jaar bij jou heeft gewerkt, met pensioen. Je gunt het hem van harte, maar voor je horecabedrijf is dit lastig. Iemand die zo lang leiding heeft gegeven aan jouw horecakeuken, vervang je niet zomaar.
 
Gelukkig heb je die creatieve kok in de keuken staan die alles in zich heeft om dit gat op te vangen, maar wel met dyscalculie worstelt. Je denkt erover na en besluit hem niet tot chef-kok te bevorderen. Je bent bang dat hij zijn marges niet goed berekent en dat dit enorme gevolgen heeft voor je bedrijfsresultaat. Je beslist om iemand van buiten aan te trekken.
 

Durf te veranderen

Deze denkwijze is logisch en uiteraard hoort kostprijs berekenen, waste control en menu-engineering bij de functie van een chef-kok. Maar wat nou als je iemand in je bedrijf hebt die juist heel goed is in deze werkzaamheden? Kun je dan niet die gepassioneerde kok die goed ligt in de groep en die de leidinggevende taken goed zou kunnen uitvoeren, tot chef-kok benoemen met een aanpassing in zijn functie-omschrijving? Je laat dan de rekentaken opnemen in de functieomschrijving van een andere collega die hier juist heel goed in is. Dat kan natuurlijk; je moet het alleen wel durven.
 

Koppel taken los van functies

Bij die traditionele functienamen zoals die van chef-kok zijn de taken en verwachtingen per functie vastgesteld. Meestal is dit zo omdat mensen vinden dat deze bij een bepaalde functie horen. 
Vaak zijn die opgesomde taken en verwachtingen niet realistisch. Het is onmogelijk dat iemand uitblinkt in alle taken van een vastgestelde functie dus kun je sommige taken beter uit laten voeren door iemand die daar beter in is en/of het leuker vindt.

3 soorten taken

Laat ik beginnen met het opsommen van 3 soorten taken die onmisbaar zijn bij een bepaalde functie. Als kok moet je minimaal kunnen koken; anders ben je natuurlijk geen kok. Dus dat is een zogenoemde kerntaak.
 
Maar als deze kok niet zo goed is in het ontwikkelen/aanpassen van recepten wil dit niet zeggen dat hij niet geschikt is voor het werken in de horecakeuken. Deze specifieke taak is uitvoerbaar door een andere persoon die hier goed in is en plezier in heeft. Dit noemen we een persoonlijke taak.
 
Het kan zijn dat deze kok heel goed zelfstandig kan werken, maar als er een nieuwe collega komt, is hij niet de aangewezen persoon om deze te coachen / in te werken. Dit is een taak voor degene die het leuk vindt om mensen te coachen, hier goed in is en de benodigde kennis bezit. 
Coachen en het inwerken van collega’s is niet een taak die dagelijks of op vaste regelmaat gebeurt, maar is alleen nodig als de situatie zich voordoet. Dit noemen we een incidentele taak.
 

Aan de slag

Met behulp van deze informatie ga je aan de slag. Schrijf bij elk functieprofiel de bijbehorende taken. 
Koppel vervolgens alle taken los van de functieprofielen die bij de standaardfuncties ‘horen’. Deel deze naar eigen inzicht in. Maak een onderverdeling in kerntaken, persoonlijke taken en incidentele taken.
Zodra dit goed in kaart is gebracht, kun je beginnen met het opzetten van je bedrijfsspecifieke rollen. De wensen, persoonlijkheden en competenties (kennis, vaardigheden, houding en gedrag) van ieder individu zijn hierbij van groot belang. Hier moet je een goed en duidelijk inzicht in krijgen.

 

Deel dit artikel