• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Zo ga je met DISC aan de slag in jouw horecabedrijf

Zo ga je met DISC aan de slag in jouw horecabedrijf

DISC is hot en DISC is steeds populairder. DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Het komt dus goed van pas als je met zelfsturende teams in je horecabedrijf werkt. Assenstelsel geeft inzicht Ieder mens is uniek, dat betekent ook dat je niet zomaar mensen in een hokje plaatst. Om goed te kunnen beoordelen hoe verschillende personen met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar communiceren, maak je met behulp van DISC e…

Meten is weten

Meten is weten

De structuur in de organisatie en de wijze van communicatie zijn vastgelegd. Het is tijd om te onderzoeken aan welke stuurcijfers de teams gaan werken. Elke teamopdracht moet een aantoonbaar startpunt, een realistisch doel en tussentijdse evaluaties hebben. Meten is weten en heeft een positief effect op je bedrijfsresulaat. Doelstellingen bepalen Het is belangrijk dat het horecabedrijf, een aantal ’grote’ doelen stelt die acceptabel, goed gecalculeerd en uitlegbaar zijn. Deze dienen binnen de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf vallen. Dit kun je in overleg met of op basis van in…

Zo werken zelfsturende teams in de horecapraktijk

Zo werken zelfsturende teams in de horecapraktijk

De teams zijn ingericht, de doelen zijn besproken dus het is tijd om aan het werk te gaan. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat alle teamleden, naast hun werkzaamheden binnen hun ’standaard’ rol/functie aan hun teamdoel werken zonder de overige teamleden over te slaan. Hier is een goed doordachte werkwijze voor nodig. Lees hier hoe je dat aanpakt. Deel informatie Het delen van informatie, het bespreken van vorderingen en het evalueren van eerdere keuzes is een belangrijk onderdeel bij het werken met zelfsturende teams. Het is essentieel dat alle teamleden op ieder moment op de hoogte zijn v…

Pas DISC toe bij het inrichten van teams

Pas DISC toe bij het inrichten van teams

De voorbereidingen binnen het horecabedrijf zijn getroffen. De beoogde doelstellingen zijn bekend en iedereen staat in de startblokken om als zelfsturend team aan de slag te gaan. De volgende stap is het inrichten van de teams. De beoordelingsmethode DISC helpt om een evenwichtig en efficiënt team samen te stellen. In overleg Bij de inrichting van teams is het belangrijk dat iedereen hier een stem in heeft. Als je de teams top-down inricht, ga je voorbij aan de kernwaarden van zelfsturende teams. Daarom vindt de inrichting van de teams plaats op basis van interesse in de onderwerpen, de opdr…

Van manager naar coach

Van manager naar coach

Voor zelfsturende teams is de holacratie de organisatievorm die het meest geschikt is. Naast een andere structuur krijg je als horeca ondernemer een andere rol. Deze zal veranderen van traditionele manager naar beslisser naar coach. Je hebt nog meer een voorbeeldfunctie. De veranderende rol voor horeca ondernemers met zelfsturend teams is afhankelijk van het aantal teams en de beoogde doelstellingen. De teams beslissen immers wat de doelstellingen zijn en op welke manier ze deze willen bereiken. Waar de rol van de manager in het verleden als zeer belangrijk werd bestempeld, is deze in de toek…

De holacratie: organisatiestructuur voor de toekomst

De holacratie: organisatiestructuur voor de toekomst

De manier om de structuur binnen de organisatie helder te krijgen, is door er een goede en duidelijke visuele weergave van te maken. Bij de inrichting van de organisatie op basis van zelfsturende teams gebruik je niet het traditionele organigram maar de vernieuwende holacratie. Het is de organisatiestructuur voor de toekomst. Organigram: vooral hiërarchisch Een organigram is een schema van de organisatiestructuur van een onderneming. Een dergelijk schema brengt in kaart: Uit hoeveel verschillende afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers zijn). In…

Bepaal je organisatiestructuur

Bepaal je organisatiestructuur

Het klinkt misschien vanzelfsprekend maar als je een horecabedrijf hebt of start, heb je een organisatiestructuur nodig. De eerste stap is om je missie, visie, doelstellingen en je kernwaarden vast te leggen. Binnen een horecabedrijf met zelfsturende teams is dit nóg belangrijker. Elk idee, iedere beslissing, de werkwijze, de leveranciers, enzovoort toets je namelijk aan deze missie en visie. Missie geeft inzicht Allereerst de missie van je horecabedrijf. Deze geeft aan wie je als organisatie bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Jouw imago wordt bepaald door die missie. Het geeft onder…

Zelfsturing werkt bij Generatie Z

Zelfsturing werkt bij Generatie Z

Ze zijn jouw horecaconsumenten van de toekomst en jouw (toekomstige) medewerkers: de Generatie Z. Hoe ga je er als horeca ondernemer mee om? Een open communicatie en zelfsturing werpen hun vruchten af. Tips hoe je dat aanpakt. Generatie Z bestaat uit jongeren die geboren zijn tussen 2001 en 2015. In 2020 komt 40 procent van de consumenten uit deze generatie. Dat betekent dat het niet lang duurt voordat zij de arbeidsmarkt domineren. Vrijheid van meningsuiting Generatie Z is opgegroeid in een tijd van crisis. Daarom kiest deze generatie voor zekerheid, een stabiel inkomen en hechten ze vee…

Meer betrokkenheid dankzij zelfsturende teams

Meer betrokkenheid dankzij zelfsturende teams

Werken met zelfsturende teams is HOT. Uit ervaringen in mijn praktijk als hospitalitycoach blijkt dat de betrokkenheid, productiviteit en arbeidsvreugde van horecamedewerkers toeneemt, als je met zelfsturende teams werkt. Het maakt jouw horecabedrijf bovendien aantrekkelijk voor werkzoekenden. Het is het heet hangijzer in de horeca: hoe krijg en houd ik mijn medewerkers? Een van de methoden die daarbij effectief is, is het werken met zelfsturende teams. Deze bestaan uit personen die samenwerken aan een doel op basis van een budget en een opdracht. Ze krijgen het mandaat oftewel vertrouwen van…