• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Pas DISC toe bij het inrichten van teams

Gepubliceerd op: 11-05-2020

De voorbereidingen binnen het horecabedrijf zijn getroffen. De beoogde doelstellingen zijn bekend en iedereen staat in de startblokken om als zelfsturend team aan de slag te gaan. De volgende stap is het inrichten van de teams. De beoordelingsmethode DISC helpt om een evenwichtig en efficiënt team samen te stellen.

In overleg

Bij de inrichting van teams is het belangrijk dat iedereen hier een stem in heeft. Als je de teams top-down inricht, ga je voorbij aan de kernwaarden van zelfsturende teams. Daarom vindt de inrichting van de teams plaats op basis van interesse in de onderwerpen, de opdrachten en in overleg.

Duidelijk doel en vertrouwen

Het is essentieel dat ieder team een duidelijk omschreven en haalbaar doel krijgt om naartoe te werken. Daarnaast moet het team het vertrouwen en de vrijheid krijgen om zelf beslissingen te nemen die zij nodig achten om het doel te behalen. Waar nodig dient het team een autonome beslissingsbevoegdheid te hebben over de inzet van het vooraf afgesproken budget.

Juiste mensen in een team

Om ervoor te zorgen dat je de ’juiste’ mensen bij elkaar in een team zet, heb je allereerst de bereidwilligheid en interesse van ieder individu nodig. Daarnaast is inzicht in het voorkeursgedrag en -communicatie van belang. Als je vier ‘baasjes’ in één team zet, zul je eerder ruzie dan resultaat zien. Maak je van vijf mensen die van nature de kat uit de boom kijken een team, dan gebeurt er niet veel omdat ze wachten op het initiatief van een ander.

Verschillende persoonlijkheden

Het is dus belangrijk dat een team bestaat uit mensen met verschillende persoonlijkheden die elk met hun eigen taak en persoonlijkheid hebben. Bij het samenstellen van een team, moet je dus op de hoogte te zijn van die persoonlijkheden en communicatievoorkeuren van alle potentiële teamleden.

Zet DISC in

Je kunt ervoor kiezen om de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling organisch te laten verlopen en hier als horecawerkgever geen bemoeienissen mee te hebben. Meestal gaat dit goed maar je kunt dit beter begeleiden door DISC in te zetten. Met behulp van deze boordelingsmethode komen persoonlijke gedrags- en communicatievoorkeuren aan het licht.

Met behulp van DISC richt je teams efficiënter in en zorg je voor de juiste balans. Teamleden gaan efficiënt en doeltreffend werken en met onderling begrip en respect. Jouw medewerkers zullen dit zelf ook inzien en ervaren.

Wil je meer weten over DISC en hoe je een zelfsturend team efficiënt inricht? Neem contact met mij op. Bel of app mij op 0638512686.

PS In mijn volgende blog ga ik in op hoe je met DISC aan de slag gaat in jouw horecabedrijf. Blijf me volgen.

 

Deel dit artikel