• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Zo ga je met DISC aan de slag in jouw horecabedrijf

Gepubliceerd op: 11-05-2020

DISC is hot en DISC is steeds populairder. DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Het komt dus goed van pas als je met zelfsturende teams in je horecabedrijf werkt.

Assenstelsel geeft inzicht

Ieder mens is uniek, dat betekent ook dat je niet zomaar mensen in een hokje plaatst. Om goed te kunnen beoordelen hoe verschillende personen met elkaar omgaan en hoe ze met elkaar communiceren, maak je met behulp van DISC een onderscheid tussen introvert en extravert en tussen mens- en taakgericht.

Dit visualiseer je in een assenstelsel. De horizontale as (de x-as) vertelt iets over waar jouw focus ligt. Ben je een mensgericht persoon of vind je het belangrijker om te presteren: dan ben je taakgericht.

De verticale as (de y-as) zegt iets over je manier van handelen. Onderneem je snel actie of kijk je eerst de kat uit de boom? Praat je graag of hou je je liever iets op de achtergrond? Ben je introvert of ben je extravert?

 

Vier hoofdstijlen

Bij de onderverdeling van het assenstelsel ontstaan  vanzelf vier vlakken. Deze vlakken geven ook de ‘hoofd’-stijlen weer en staan in relatie van de letters DISC.

D        = De D staat voor Dominant;        taakgericht en extravert
I         = De I staat voor Interactief;        mensgericht en extravert
S        = De S staat voor Stabiel;             mensgericht en introvert
C        = De C staat voor Consciëntieus;   taakgericht en introvert

Ieder persoon heeft in meer of mindere mate deze stijlen in zich. Alleen hoe deze in verhoudingen tot elkaar staan, is bij iedereen anders. Hieruit lees je de persoonlijkheid van een medewerker af.

Zo zet je DISC in

De mogelijkheden om DISC als basis te gebruiken in je (horeca)bedrijf zijn oneindig. Hieronder vind je een aantal zeer effectieve manieren waarvoor DISC uitermate geschikt is om in te zetten.

 1. Persoonlijkheidsinzichten
  Krijg inzicht in voorkeuren in gedrag en communicatie per individu of in teams.
  Werk naar een gedrags- en communicatiecultuur waarin het motto niet is: ‘Behandel een ander zoals jij wilt worden behandeld, maar ‘Behandel een ander zoals die persoon wil worden behandeld’.

 2. Het werving- en selectieproces
  Onderscheid de kwaliteiten en voorkeuren binnen een team. Maak werkafspraken op basis van dit gewenst gedrag.
  Als je alleen verkopers in de bediening zet, zal de zorg voor hygiënisch werken achterwege blijven.

 3. Coaching en counseling
  1. Binding creëren binnen teams
  2. Omgangsvormen in gedrag en communicatie
  3. Valkuilen veranderen in krachten

 4. Teamsamenstelling en teamcultuur
  Je bedrijfscultuur wordt bepaald door de uitstraling die het personeel heeft. Als je een uitgebalanceerd team hebt dat elkaar op basis van persoonlijkheid aanvult, dan is er meer werkvreugde en dat straalt het team ook uit en zul je dat als gast ook ervaren.

Om ervoor te zorgen dat je werknemers binnen de zelfsturende teams de stappen zetten die nodig zijn om de gestelde doelen te halen, heb je verschillende persoonlijkheden in een team nodig. Deze moeten ook nog eens goed op elkaar afgestemd zijn anders krijg je onduidelijkheden.

4 DISC-stijlen bij zelfsturende teams

Dat leidt tot vier verschillende persoonlijkheden met elk een eigen stijl die aansluit bij de eerder genoemde DISC-stijlen.

 1. Zo is het belangrijk dat je een zogenaamde kartrekker hebt: iemand die met ideeën komt en zorgt dat hier adequaat op wordt gereageerd (D stijl).

 2. Maar je moet ook een teamlid hebben die het verhaal van het team vertelt en  continu zorgt dat alle collega’s op de hoogte zijn van de veranderde werkwijze of huidige regels (I stijl).

 3. Daarnaast is het belangrijk dat er iemand in het team zit die het belangrijk vindt om alles samen te doen en als team bij elkaar te blijven (S stijl).

 4. Tot slot heb je ook iemand nodig die alles netjes noteert en registreert  en met onderbouwde argumenten komt waarom iets niet lukt of niet kan (C stijl).

 

Deze 4 stijlen hoeven niet per se vier verschillende personen te zijn. Je kun deze stijlen combineren. Als je aan de slag gaat met deze persoonlijkheidsanalyse kun je zo jouw teams efficiënt inrichten, afgestemd op de dagelijkse praktijk in jouw horecabedrijf.

Ben je benieuwd hoe je DISC inzet voor het coachen van jouw horecateam? Laat mij je helpen. Neem contact met mij op. Bel of app mij op 0638512686 of stuur een e-mail naar info@cs-hospitality.nl. Voor meer informatie over het werken met zelfsturende teams kan je kijken op deze website.

 

Deel dit artikel