• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
Als Interim Manager werk ik aan jouw bedrijf. Ik stel mijn kennis, ervaring en vaardigheden ter beschikking en werk aan de gewenste prioriteiten, taken en/of opdrachten. 
Ik kan als Interim manager worden ingezet voor het managen van een periode van transitie, crisis of verandering binnen een organisatie. Ook tijdelijke invulling van een bestaande rol door ziekte, zwangerschap of ontslag hoort hierbij. 
 
Ik biedt interim management op 2 niveaus, namelijk Senior management en Medior management. Daarnaast kan ook op basis van een vooraf vastgesteld doel aan een project gewerkt worden.

 

Senior management

Onder Senior Management vallen werkzaamheden en verantwoordelijkheden die gaan over meerdere vestigingen, afdelingen of outlets binnen een bedrijf. Bij een opdracht in deze categorie is het meestal zo dat je eindverantwoordelijk bent of rechtstreeks verantwoording aflegt aan de ondernemer of directeur van het bedrijf.

Het gaat hierbij vaak om opdrachten waarin beleidsmatige keuzes en beslissingen genomen moeten worden en de grootste focus meestal ligt op het grote geheel en de daarbij horende (bedrijfs)resultaten.

Denk hierbij o.a. aan rollen als F&B Manager, Operations Manager, Start-up Manager.

Medior management

Bij Medior Management gaat het vaak om opdrachten die dicht bij de operatie staan. Je bent hierbij gericht op het coachen en bijsturen van operationele medewerkers en verantwoordelijkheden. In veel gevallen gaat het over het algemeen over één enkele vestiging, outlet of afdeling waarbij in de meeste gevallen verantwoording afgelegd wordt aan een overkoepelende manager en/of directeur.

De focus ligt op de directe bedrijfsvoering, structuur en operationele aansturing. Uiteraard ligt hier een verantwoording voor de resultaten.

Denk hierbij o.a. aan rollen restaurantmanager, cateringmanager.

project management

Project management gaat over opdrachten waar een concreet en meetbaar doel gekoppeld is. Dit kunnen financiële doelen zijn, maar het kan ook gericht zijn op bijvoorbeeld gasttevredenheid. loyaliteit van personeel en duurzaamheid van het bedrijf.

Belangrijk is dat de te behalen doelen meetbaar zijn en dus de vooraf besproken resultaten en voorwaarden op de voet gevolgd kunnen worden.

 

Investering

Type management Aanvullende informatie Prijs (ex. btw)
Medior management Afhankelijk aantal uren, lengte van de opdracht en overige wensen en voorwaarden € 45,- / € 55,- (andere constructies mogelijk)
     
Senior management Afhankelijk aantal uren, lengte van de opdracht en overige wensen en voorwaarden € 50,- / € 65,- (andere constructies mogelijk)
     
Project management Afhankelijk voor doel en mogelijkheden maatwerk

Contact

Wil je meer weten over mijn mogelijkheden als interim manager? Neem dan contact met mij op. Bel of app naar 0638512686 of stuur een e-mail naar info@cs-hospitality.nl.