• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Voor elk doel een ander soort gesprek

Gepubliceerd op: 02-11-2020

Voor elk doel een ander soort gesprek

De horeca is een hectische bedrijfstak. Je weet nooit wanneer het druk of rustig
is en als je denkt even tijd te hebben, gebeurt er weer iets onverwachts. Het is daarom belangrijk dat je goed en doeltreffend communiceert. Dit geldt voor de interactie tijdens de operationele werkzaamheden in je horecabedrijf, maar het opzetten van een communicatiestructuur voor geplande momenten is eveneens van vitaal belang.

De manager als coach

De horecamanager van tegenwoordig is geen autoritaire persoonlijkheid die orders geeft en met stemverheffing corrigeert. De onderlinge communicatie binnen het bedrijf gebeurt niet top-down, niet bottom-up, maar op basis van gelijkwaardigheid. De manager is meer een coach. Dat neemt niet weg dat hij nooit hoeft aan te sturen of te corrigeren. Dit gebeurt alleen tijdens geplande aandachtsmomenten.

Plan je aandachtsmomenten

Deze aandachtsmomenten creëer je op periodieke of incidentele basis. 
Je hebt zo tijd voor oprechte interesse, opbouwende coaching of benodigde duidelijkheid. Respect en duidelijkheid zijn altijd de basis van een gesprek. 
 
Het is belangrijk om je aan afspraken te houden; dat verwacht je namelijk ook van de ander. Bovendien is zo van te voren helder wat het doel van het gesprek is. Hieronder een aantal type gesprekken met een korte uitleg. 


3 Periodieke gesprekstypen

De naam zegt het al; dit zijn gesprekken die je in een bepaald tijdsbestek voert. 
Ik onderscheid de volgende 3:

1.   Coachingsgesprek

Het doel van een coachingsgesprek is het op informele wijze bespreken van zaken waar de collega zich mee bezig houdt. Dit kunnen zowel privé- als werkgerelateerde onderwerpen zijn. Het gaat hierbij dus vooral om aandacht voor je teamlid. Deze coachingsgesprekken voer je elke 4 weken. 
Ieder gesprek begint waar het vorige is geëindigd. Het is dus belangrijk dat je een gespreksverslag maakt en eventuele afspraken vastgelegt.

2.   Functioneringsgesprek

Het bespreken van het algemene functioneren van een teamlid en het stellen van doelen en deadlines is het doel van een  functioneringsgesprek. 
Tijdens dit gesprek kun je een POP (Persoonlijk  Ontwikkelingsplan) maken. 
Een functioneringsgesprek houd je 1x per jaar. Als basis voor dit gesprek, gebruik je de (verslagen van decoachingsgesprekken.

3.   Beoordelingsgesprek

Met een beoordelingsgesprek probeer je om het functioneren, de prestatie en de motivatie van je 

collega te verbeteren. Daarnaast is het optimaal benutten van de capaciteiten van je collega en - last but not least - het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen onderwerp van het gesprek.
Dat kan bijvoorbeeld het krijgen van salarisverhoging zijn.
Een beoordelingsgesprek houd je 1x per jaar. Als basis voor dit gesprek gebruik je de verslagen van de coachingsgesprekken, het functioneringsgesprek en eventuele correctiegesprekken.


3 Incidentele gesprekstypen

Naast periodieke heb je 3 gesprekken op incidentele basis. Zoals: 

1.   Correctiegesprek

Tijdens een correctiegesprek spreek je een collega aan op het uitvoeren van 1 of meerdere taken die niet naar behoren worden uitgevoerd. Het overtreden van regels of het niet hanteren van het juiste gedrag, kan ook leiden tot een correctiegesprek. Uit een correctiegesprek kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

2.  Slechtnieuwsgesprek

Tijdens een slechtnieuwsgesprek krijgt een collega te horen dat er maatregel-en worden genomen naar aanleiding van gedrag of het niet naar behoren uitvoeren van werkzaamheden. Het kan zijn dat maatregelen andere redenen hebben zoals bijvoorbeeld de financiële situatie van het bedrijf of strategische keuzes binnende bedrijfsvoering.

3.  Exitgesprek

In een exitgesprek - ook wel exitinterview – sta je stil bij het aanstaande vertrek van je werknemer. Het geeft je de mogelijkheid om waardevolle feedback te verzamelen, ongewenst (hoog) verloop in de nabije toekomst te voorkomen en om op een prettige manier uit elkaar te gaan want wellicht zie je elkaar ooit weer eens terug.

 

 

Wees consequent

Niet alle gesprekken zijn even leuk of makkelijk. Het belangrijkste is om duidelijk en eerlijk te zijn. En wees consequent!

 

Deel dit artikel