• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Uit onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid, productiviteit en arbeidsvreugde van horecamedewerkers toeneemt, als je met zelfsturende teams werkt. Het maakt een horecabedrijf bovendien aantrekkelijk voor werkzoekenden.

Zelfsturende teams bestaan uit personen die samenwerken aan een doel op basis van een budget en een opdracht.
Ze krijgen het mandaat oftewel vertrouwen van de werkgever om hieraan te werken. Samen bepalen zij hoe ze een vooraf vastgesteld doel gaan bereiken. Daarbij houden de teams rekening met de kernwaarden van het horecabedrijf. Dit is een continu proces van verbeteren en bijsturen.

Geschikt voor iedere bedrijfsgrootte

Het werken met zelfsturende teams is geschikt voor elk bedrijfstype. Idealiter hebben
teams een grootte van 1 tot 6 personen. In incidentele gevallen is de groep groter maar
dit is niet ideaal omdat er dan meer kans is op miscommunicatie en ruis op de lijn.

Project

Het werken naar een bedrijfsvoering met zelfsturende teams is een proces van maanden. Maar ook nadat alles is ingericht en iedereen werkt naar de nieuwe standaarden blijft het een proces van verbeteren en bijsturen.

CS Hospitality biedt een traject van 6 maanden waarin stapsgewijs en op een coachende manier wordt gewerkt aan het volledige bedrijf. We beginnen bij de missie, visie, doelstellingen en kernwaarden. Daarna kijken we naar de huidige  organisatie- en communicatiestructuur. Vervolgens brengen we de sterke punten, minder sterke punten en wensen van ieder personeelslid in kaart. Dan komen we tot de inrichting van teams die, rekening houdend met de opgestelde missie, visie, doelstellingen en kernwaarden, zelfstandig aan doelen gaan werken. Hiervoor hebben zij rapportages en resultaten nodig om hun beleid continu daarop bij te kunnen stellen. Ook deze gaan we maken.

Tot slot zullen we de werkprocessen zo borgen dat er steeds op teruggevallen kan worden. Na beëindiging van het project is het niet klaar. CS Hospitality zal nog zeker 6 maanden ondersteuning bieden en beschikbaar zijn voor vragen, tips en bijsturing.

Dit project is ook beschikbaar zonder coaching en ondersteuning. Hierbij werkt de ondernemer zelfstandig met alle collega's aan dit project. Dat wordt gedaan aan de hand van modules en opdrachten. Deze modules en opdrachten worden, voorzien van informatie en tips, via de e-mail, online platform en andere online medium, aangeboden.

Individuele begeleiding

Het project dat werkt naar een bedrijfsvoering met zelfsturende teams is een intensief traject. Hierbij zal vanuit CS Hospitality intensieve coaching worden aangeboden. Deze coaching is echter gericht op het project en het grote geheel. Indien het wenselijk is om op individuele basis begeleiding te hebben tijdens dit traject is dat ook mogelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld coachingsgesprekken, motivatiegesprekken, on-the-job coaching, enz. De individuele coaching zal bij ieder bedrijf net iets anders zijn en zal dus altijd op basis van maatwerk worden aangeboden.

 

Investering

Project  Mate van hulp, coaching en bijstand Prijs (ex. btw)
In 6 maanden naar zelfsturende teams inclusief intensieve coaching € 795,- per maand
     
Zelfstandig naar zelfsturende teams zelfstandig, op basis van schriftelijke modules € 2970,- (gespreide betaling mogelijk)
     
Individuele begeleiding maatwerk € 7,50 per medewerker per maand
     

Blogs

Om meer uitleg en informatie te geven in de mogelijkheden van en het proces naar zelfsturende teams heb ik een serie blogs geschreven. Deze blogs geven inzichten hoe je hier op een goede manier mee om kan gaan. Met tips en basiskennis word je op weg geholpen om op een andere manier naar je organisatie te kijken en te zorgen dat je klaar bent voor de toekomst als het gaat om personeelsbezetting en organisatiestructuur. Want dat er veranderingen aan zitten te komen is duidelijk.

Hieronder de lijst met blogs over dit onderwerp:

 1. Meer betrokkenheid dankzij zelfsturende teams
 2. Zelfsturing werkt bij Generatie Z
 3. Bepaal je organisatiestructuur
 4. De holacratie organisatiestructuur voor de toekomst
 5. Van manager naar coach
 6. Pas DISC toe bij het inrichten van teams
 7. Zo ga je met DISC aan de slag in jouw horecabedrijf
 8. Meten is weten
 9. Zo werken zelfsturende teams in de horecapraktijk

Folder

Naar aanleiding van bovenstaande blogs heb ik een folder gemaakt. Indien je deze wilt ontvangen kan je contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Wil je meer weten over zelfsturende teams neem dan contact met mij op. Bel of app naar 0638512686 of stuur een e-mail naar info@cs-hospitality.nl